GivesBack22: De resultaten

In 2022 hebben zes organisaties een project ingediend voor Klean Kanteen Gives Back. Op basis van de publieke stemming hebben we besloten om aan alle organisaties een beurs toe te kennen. In totaal werd er €9000 verdeeld onder deze organisaties in België en Nederland. Hieronder ontdek je de projecten.


Canal it up - BE

Canal it up organiseert kajaktochten om afval uit het kanaal te verwijderen. Tegelijkertijd leggen zij uit welke problemen ze willen oplossen, zoals drijvend afval, slechte waterkwaliteit, gebrek aan natuur en biodiversiteit, en welke oplossingen ze voorstellen, zoals statiegeld, afvalbarrières, groene eilanden en het stopzetten van riooloverstorten.


De Landgenoten - BE

De schaarste aan landbouwgrond en de hoge prijs ervan vormen een grote drempel voor startende en gevestigde bioboeren. De Landgenoten wil de toegang tot grond voor biologische boeren vergemakkelijken door landbouwgrond aan te kopen en die te verhuren via langdurige contracten.

Op die manier verzekert De Landgenoten het ontstaan en de continuïteit van biologische landbouwbedrijven die aan gezonde landbouw doen en op een leefbare manier gezond voedsel produceren, terwijl ze zorgen voor de bodem en de biodiversiteit.


Prikkelvrij - BE

Prikkelvrij gelooft in het positieve van mensen: samenwerken om ergens iets in beweging te zetten. Met het nieuwe project Prikkelvrij Voedselbos zetten ze zich in voor jongeren, de natuur en de gemeenschap. Dit doen ze door een groene oase van rust en respect te creëren waar iedereen zijn plekje kan vinden.


Broes - BE

VZW Broes is een organisatie die kinderen en jongeren verenigt in de natuur, met een focus op:

  • verbinding (mensen samenbrengen, het samen 'buiten-zijn' stimuleren)
  • inclusie (personen met een kansarme achtergrond betrekken)
  • sociale permacultuur (groot helpt klein, vertrouwen staat centraal)
  • ecologie (zero waste, natuurlijke, lokale en vegetarische producten…).

Dit gebeurt aan de hand van uiteenlopende, fantasierijke activiteiten met een nadruk op bushcraft en natuureducatie.


Bijenstichting Educatie - NL

De Bijenstichting Educatie is sinds 2010 actief bezig met het beschermen van bijen. Dit doen ze door zich in te zetten voor het verbieden van bestrijdingsmiddelen met behulp van juridische procedures en door het organiseren van petities. Daarnaast volgen ze de landelijke en Europese politiek op de voet en stimuleren ze initiatieven om de voedselvoorziening voor bijen te verbeteren.

Ook geven ze voorlichting over wilde bijen en vanuit het landelijke Bijen Educatiecentrum bieden ze Webinars, online cursussen, workshops en organiseren ze evenementen als Nationale Zaaidag, World Bee Day en Maai Mei Niet. De Bijenstichting Educatie is dus volop bezig om de bijenpopulatie te beschermen en te laten groeien.


Goed - NL

GOED ontwikkelt hernieuwbare energieprojecte. Met de opbrengsten willen ze maatschappelijke ongelijkheid tegengaan en versterken ze maatschappelijke waarden zoals duurzaamheid, gezondheid en welzijn voor diegene die dat nodig hebben.

Klean is Family and Employee-Owned

Klean Kanteen: een familiebedrijf met een verhaal

Klean Kanteen is een familiebedrijf dat prioriteit geeft aan het welzijn van mens en planeet. Hierdoor moeten we ons niet verantwoorden aan aandeelhouders. We zijn vrij om keuzes te maken op basis van onze waarden.