Klean Kanteen Gives Back

Flashback 2023: De Wassende Maan

De Wassende Maan ontving in 2023 een Klean Kanteen Gives Back beurs van €2500. We gingen op bezoek!

De Wassende Maan is een pionier in biodynamische landbouw, coöperatie en vzw. Sinds 1979 zetten ze zich in voor een biologische korte keten in Vlaanderen. Ze werken sinds 1986 op hun grond in Astene (Deinze).

De boerderij bestaat uit 3 vaste boeren, bijgestaan door een groep van +/- 20 seizoenarbeiders, een biowinkel en meer dan 22 hectare landbouwgrond. Zorg voor de bodem, het blijft tot op vandaag hun dagelijkse zorg.

Wat is biodynamische landbouw?

Dat is méér dan alleen bio. Op de boerderij wordt nooit gebruik gemaakt van sproeistoffen tegen ziektes of insecten. Er worden geen kunstmeststoffen gebruikt. Meer nog, de bodem op de boerderij vraagt niet naar kunstmeststoffen. De basis van het landbouwsysteem is een rijk bodemleven.

Dankzij een minieme natuurlijke bemesting en een ruime vruchtwisseling wordt het bodemleven gestimuleerd. Door veel en voortdurende afwisseling van groentesoorten (in een cyclus van 7 jaar) wordt voorkomen dat ziekten zich ophopen in de bodem. De grond wordt zelden geploegd, de grond wordt los geharkt. Zo zorgen ze ervoor dat het dunne bovenste laagje rijk bodemleven niet in de zuurstofarme ondergrond terecht komt. Die bodemzorg draagt bij aan de levenskracht van de groenten op het land.

De boeren geven de bodem ook rust. Dan laten ze de bodem braak liggen, en planten ze groenbemesters zoals grasklaver, rogge, wikke ea. Deze soorten halen stikstof uit de lucht, via hun wortels en knolletjes komt die vervolgens in de bodem terecht. Zo moeten de boeren geen kunstmatige stikstof toevoegen.

De Wassende Maan werkt actief aan een sterke verbindende en mobiliserende band tussen de boerderij en omgeving. Deze verbinding met de klanten, collega-boeren, omwonenden en andere partners is een belangrijke leidraad bij de ontwikkeling van de boerderij.

De klanten vind je voornamelijk in de Gentse stadsregio, waar de boerderij ook een actieve rol opneemt in het debat rond meer duurzame voedselproductie en consumptie. Ze leveren ook inspanningen om nieuwe groepen te bereiken via inclusieve samenlevingsprojecten.

Alle groenten en fruit die De Wassende Maan aanbiedt zijn afkomstig uit eigen kweek of de korte keten. Naast de coöperatie die onder andere het concept van wekelijkse bio-abonnementen pionierde, bestaat de boerderij ook uit een vzw.

De vzw co-financiert aankoop van nieuwe gronden, doet het groenbeheer rond de landbouwgronden en verzorgt het educatieve aspect rond biodynamische landbouw. Zo worden er regelmatig (school)groepen ontvangen voor een rondleiding. Het educatieve boerderijpad helpt daar een handje bij. Sommige scholen bewerken hun eigen stukje grond als educatief project.

De geëngageerde en enthousiaste groep vrijwilligers helpt zo de boodschap van een landbouw sector in balans met de natuur te verspreiden!