Een brief van de eigenaars — Michelle Kalberer en Jeff Cresswell

Sinds het begin staat het streven naar het goede bij alles wat we doen bij Klean Kanteen voorop. We werken hard om bewustzijn te creëren over onnodige verspilling en de schadelijke impact van wegwerp-artikelen en plastics op ons milieu.

We zagen de discussie rondom duurzaamheid door de jaren heen veranderen en stelden vast dat individuen en bedrijven een positieve impact kunnen hebben door het geven van het goede voorbeeld. Vandaag zijn we verheugd om de volgende stap aan te kondigen in het streven om een goed voorbeeld te zijn door samen te werken met Climate Neutral om vanaf februari 2020 grote stappen te zetten om onze voetafdruk te beperken tot het minimum.

Climate Neutral verifieert met behulp van een onafhankelijk certificeringsprogramma dat een bedrijf koolstofneutraliteit heeft bereikt voor hun gehele broeikasgasvoetafdruk door middel van een combinatie van emissiereducties en compensaties.

"Samen met Climate Neutral hebben we onze koolstofemissies gemeten, verminderd en gecompenseerd, omdat het de juiste keuze is voor huidige en toekomstige generaties."

Net als bij veel bedrijven die consumentenproducten produceren, zijn grondstoffen, fabricage en transport de grootste bronnen van emissies voor ons. We verminderen deze emissies door onze fabriekspartners aan te moedigen om hernieuwbare energie te gebruiken. Bovendien verminderen we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, verhogen we het percentage gerecycled materiaal in de verpakking en blijft ons team onze bedrijfsvoering analyseren en plannen maken voor toekomstige emissiereducties.

We weten dat emissiereductie de belangrijkste actie is om klimaatverandering aan te pakken. Hoewel compensaties op zichzelf geen strategie zijn, is het aankopen van compensaties een zinvolle actie die we onmiddellijk kunnen nemen terwijl we werken aan emissiereducties die meer tijd vergen.

Zolang het aankopen van compensaties deel uitmaakt van Klean's klimaatstrategie, zullen we ervoor zorgen dat onze investeringen voldoen aan de criteria voor kwaliteitscompensaties: echt, permanent, kwantificeerbaar, verifieerbaar, afdwingbaar en aanvullend; en geverifieerd door een onafhankelijke derde partij.

Samen met Climate Neutral hebben we onze koolstofemissies gemeten, verminderd en gecompenseerd, omdat het de juiste keuze is voor huidige en toekomstige generaties. — Michelle Kalberer & Jef Cresswell

Als bedrijfseigenaren erkennen we de impact die de productie en verzending van goederen kan hebben op het klimaat en zijn we sinds begin 2009 bezig met het meten en verminderen van onze koolstofvoetafdruk. Samen met Climate Neutral hebben we onze koolstofemissies gemeten, verminderd en gecompenseerd, omdat het de juiste keuze is voor huidige en toekomstige generaties.

Klean is Family and Employee-Owned

Klean Kanteen: een familiebedrijf met een verhaal

Klean Kanteen is een familiebedrijf dat prioriteit geeft aan het welzijn van mens en planeet. Hierdoor moeten we ons niet verantwoorden aan aandeelhouders. We zijn vrij om keuzes te maken op basis van onze waarden.