#GivesBack 23: op deze projecten kan je stemmen!

#GivesBack 23: op deze projecten kan je stemmen!

#GivesBack 23: op deze 14 projecten kan je stemmen. Elk jaar geven we lokale projecten de kans om een financiëel duwtje in de rug te krijgen. We vinden lokale initiatieven enorm belangrijk. Daarom steunen we ze graag. De vorige weken kregen deze initiatieven de kans om een project in te dienen. En deze projecten maken we via deze weg bekend. Lees hieronder welke projecten kans maken op de beurs. En stem op jouw favoriete project! Stem nu! Greentown GreenTown wil in elke Vlaamse tuin een boom zien groeien. Samen met de eigenaars maken we privé-tuinen ecologischer door het aanplanten van bomen te promoten en faciliteren. Hierbij zorgen we voor een laagdrempelig proces, van boomkeuze over aanplanten tot nazorg. Meer info? www.greentown.be KlimaatContact KlimaatContact wil dat mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving. We doen dit door klimaatcoaches op te leiden en te ondersteunen in het geven van een 6-delige workshopreeks. Met dit project willen we een nieuwe versie van onze KlimaatContact-workshopreeks ontwikkelen. Binnen de nieuwe workshopreeks verschuiven de voetafdruk-acties naar de achtergrond en leggen we de focus op klimaatpsychologie: wat doet het besef van een klimaat-'crisis' met jou als persoon? Hoe kun je je nog verhouden tot de wereld rondom je? Hoe blijf je (actieve) hoop koesteren voor de toekomst? Welke positief verhaal kunnen we samen schrijven? Hoe krijg je jouw omgeving mee richting dit verhaal? Meer info? www.klimaatcontact.be Blikveld Blikveld is een vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur. Meer en meer groeit het besef dat er urgente ingrepen nodig zijn om onze leefomgeving duurzamer te maken. Groene ruimten zijn daarin een cruciale schakel en kunnen zo vormgegeven worden dat ze bijdragen aan ecologische samenhang, biodiversiteit, sociale duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Landschapsarchitect zijn ontwerpers van die groene ruimten en gaan aan de slag op diverse schalen. Tuinen, parken of pleinen, recreatiedomeinen, speelbossen of landelijke beekvalleien, maar ook groene verbindingen op industrieterreinen en stedelijke groenklimaatassen vormen deel van hun werkgebied. Via creatieve, onderzoekende en oplossingsgerichte processen creëert de landschapsarchitect een goed evenwicht tussen esthetiek en functionaliteit, steeds met duurzaamheid als uitgangspunt en grondhouding. Meer info? www.blikveld.eu Sturnus Sturnus wil mensen dichter bij de natuur brengen door excursies voor herkenning van fauna en flora te organiseren, maar ook door workshops en evenementen te organiseren die mensen/kinderen dichter bij de natuur brengen zoals zeisen, ecologisch tuinieren, medicinale flora ... De Tuinfluiter Bij de Tuinfluiter werken jongeren uit de kwetsbare groepen en vaak stedelijke problematiek. Met het werken in de natuur willen we empowerment, krachtgericht werken en ontwikkelingskansen creëren bij deze doelgroep. De blootstelling aan het werken in de natuur zorgt voor stressreductie. Door de buurtmoestuinwerking stimuleren we ontmoeting, verbinding en sociale mix. Meer info? www.detuinfluiter.be GoodPlanet Belgium  De waterklassen georganiseert door GoodPlanet zorgen dat jongeren leren over het belang van water en leren nadenken over oplossingen rond water uitdagingen zoals water tekort (droogte), overstromingen, water vervuiling en water verspilling. Meer info? www.goodplanet.be De Wassende Maan De biodynamische boeren van De Wasssende Maan integreren 2 aanpalende landbouwpercelen tot 1 agro-ecologische parel, met grote aandacht voor biodiversiteit, water, bomen en struiken. Temidden villawijken wordt deze agro-ecologische site langsheen een nieuw boerderijpad een ontmoetingspunt voor de buurt en sympathisanten. Meer info? www.dewassendemaan.be/vzw-de-wassende-maan The Polar Project The Polar Project wil het duurzaamheidsfestival Hello Symbiocene! organiseren. Hello Symbiocene! is een driedaags multidisciplinair impactfestival waar professionals, jongeren en het brede publiek de sociale, economische en ecologische pijnpunten van het huidige antropocentrische maatschappijmodel blootleggen, en vanuit systeemdenken zoeken naar integrale, duurzame alternatieven. 96 jongeren van de derde graad middelbaar onderwijs zoeken vanuit hun eigen beleving naar duurzame oplossingen voor grote sociaal-ecologische uitdagingen. Meer info? www.polarproject.be Buitengoed Oostende Iedereen wordt gelukkig van een mooie bos bloemen! Samen met een groep vrijwilligers en sociale organisaties legt Buitengoed een biologisch zelfpluk bloemenveld aan, zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Dit levert niet enkel een plaats op waar mensen tot rust kunnen komen, maar geeft ook een meerwaarde voor de biodiversiteit op het veld, en spaart veel transportkilometers uit die gepaard gaan met de traditionele bloemen- en plantenindustrie waarbij bloemen veelal worden ingevlogen vanuit verre landen. Meer info? www.buitengoed.be Vogelbescherming Vlaanderen Vogelbescherming Vlaanderen (VBV) werkt als koepelorganisatie samen met de 10 erkende Vlaamse Opvangcentra voor Wilde Dieren (VOC). Deze VOCs zorgen jaarlijks voor de opvang van meer dan 50.000 noodlijdende wilde dieren die ze na revalidatie terug vrijlaten in de natuur. Het overgrote deel van het werk wordt gedaan door de ruim 1200 vrijwilligers die elke dag klaar staan om onbezoldigd te komen helpen met het voederen van de dieren, de verzorging, het poetsen van de hokken etc. VBV wil de financiële steun van Klean Kanteen gebruiken om samen met de VOC medewerkers een degelijk begeleidingstraject voor de vrijwilligers uit te werken zodat de vrijwilligers hun taken beter kunnen uitvoeren en dat ze meer goesting gaan krijgen om vaker te komen helpen. Meer info? www.vogelbescherming.be Tuin van Adem en Eten  De Tuin van Adem en Eten is een voedselbos in wording. Het wordt een plaats waar je kan genieten van de kleine dingen, waar je tot rust kan komen en de natuur weer tot leven komt. Het wordt een tuin waar je met anderen kan ademen en eten. Het gebied krijgt vorm door houtkanten, bloemenweides, een poel, blote- en geschoeidevoetenpaden, een arena (voor yoga en stille cultuur), insectenhotels, nestkastjes, ... en een moestuintje voor vergeten groenten. Fruit - en notenbomen vormen de toplaag, Bessenstruiken en dergelijke zorgen voor de onderlaag. Meer info? www.tuinvanademeneten.be Wilde dieren in nood - VOC Brasschaat / Kapellen VOC Brasschaat-Kappellen wil de buitenkooien vernieuwen door duurzamere en milieuhygiënischere materialen te gebruiken. De huidige milieu- en hygiënevoorwaarden vragen om een beter te onderhouden en veiligere duurzame oplossing. Ook is een eenvoudiger te moduleren systeem nodig om de dieren in een voor hen zo min mogelijk stressgevoelige omgeving te plaatsen (verduistering, aangepaste grootte, verstopplaatsen ...) Meer info? www.vocbrasschaatkapellen.be EcoViva Met dit project schrijft EcoViva verhalen voor kinderen en volwassenen met een beperking en van andere doelgroepen omtrent natuur. Allemaal EcoHeld! Lumbricus de gekke regenworm en ZoemBoem het hommeltje met een beperking graven en zoemen ons naar een gezonde planeet en toekomst. Fun verhalen, animaties en activiteiten op het ecologisch-sociaal kruispunt en op maat van iedereen. Meer info? www.ecoviva.be Natuurpunt Houthalen-Helchteren Op een recent aangekocht perceel werken we aan het afbreken van een oud weekendhuis. Het is onze droom dit weekendhuis volledig te kunnen afbreken, en alle omheiningen, poorten en andere rommel op te ruimen, zodat we het terrein terug aan de natuur kunnen geven, en er op termijn ook een wandelpad kunnen uitwerken. Meer info? www.natuurpunt.be