Algemene voorwaarden Klean Kanteen Gives Back

  1. Deze campagne is enkel toegankelijk voor verenigingen zonder winstoogmerk of een herkende stichting.
  2. Iedere organisatie die een project voorstel indient wordt gescand op comptabiliteit met de 4 thema’s waar Klean Kanteen rond werkt. We behouden het recht organisaties die niet op één van de vier thema’s actief zijn te weerhouden voor de stemming.
  3. Wij gebruiken je gegevens enkel in het kader van deze campagne, ze zullen NIET gebruikt worden voor promotionele doeleinden en/of doorgegeven worden aan derden.
  4. Milieuorganisaties die een project voorstel indienen gaan er mee akkoord dat hun project via onze mediakanalen verspreid wordt. Dit zal altijd binnen een niet-commerciële context in het kader van de Give Back campagne zijn.
  5. De geselecteerde organisaties moeten gratis en via een simpele applicatie lid moeten worden van het 1% for the Planet netwerk om de steun te kunnen ontvangen.
  6. De steun wordt in het eerste kwartaal van het volgende jaar overgemaakt.
  7. Deze campagne is specifiek bedoelt om lokale organisaties die anders niet op onze radar staan te kunnen bereiken. Het is een éénmalige donatie en impliceert geen samenwerking op lange termijn. Wij staan echter wel open een dergelijke evolutie te bespreken.

Wij steunen NGO's die werken rond deze thema's

Plastic Vervuiling

We steunen organisaties die plastic vervuiling tegengaan. Dit doen ze via onderzoek, educatie en op beleidsniveau.

Natuur conservatie

We steunen organisaties die strijden voor het behoud van fauna en flora.

Milieu-bewustzijn

We helpen organisaties die mensen naar buiten brengen om de natuur te ervaren en haar te beschermen.

Veilige producten

We staan achter organisaties die werken aan veilige producten en zo onze bloodstelling aan schadelijke stoffen beperken tot het minimum.